hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Siemiątkowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół w Siemiątkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, do których uczęszcza 344 uczniów oraz Gimnazjum, do którego uczęszcza 191 uczniów.

Funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, w którym przebywa 35 dzieci.

W bieżącym 2003 r. dokonano generalnego remontu obiektu sportowo – rekreacyjnego w Siemiątkowie. Obiekt oddany do użytku w 1979 r. obejmuje miedzy innymi komplet boisk do gier dużych i małych usytuowanych na powierzchni 2,5 ha gruntów.

Posiada pełno - wymiarowe 400 m boisko oraz zaplecze. Faktem jest, ze obiekt po wybudowaniu w 1979 r. zajął II miejsce w Polsce w ramach konkursu Rady Głównej LZS i Gromady Rolnik Polski. Po wyremontowaniu będzie on na trwale stanowił bazę do kreowania kultury fizycznej i sportu.

W 2003 r. wybudowano tez zbiornik wodny w miejscowości Siemiątkowo Rogale. Zbiornik zajmuje pow. 0,5 ha lustra wodnego zaopatrywany jest w wodę przepływową źródlaną i stwarza bardzo korzystne warunki dla rekreacji i wypoczynku. Wiosną 2004 r. zaopatrzony został w wypożyczalnię sprzętu motorowo-wodnego.

W odległości 300 m od wybudowanego zbiornika wodnego rozpoczęto budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej.

Ścieżka długości 8,5 km. Kończy się na granicy wsi Siciarz przy zabytkowym drzewie nieopodal malowniczo położonej autentycznej „Wyspy Juranda” zwanej „ Gołuska Kępa”, która jest rezerwatem przyrody.