hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

 unnamed

asi

Charakterystyka Gminy Siemiątkowo, powiat żuromiński, woj. mazowieckie

Jest gminą typowo rolniczą o stosunkowo słabych glebach.  Duży udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych (ponad 33%) powoduje, że większość gospodarstw towarowych  zajmuje się produkcją mleka.              

Przez północna cześć gminy przepływa rzeka Wkra. Teren gminy jest bardzo czysty pod względem ekologicznym. Stosunkowo duża powierzchnia lasów (ponad 2100 ha) oraz uksztaltowanie terenu tworzy zwłaszcza w dorzeczu rzeki Wkry niepowtarzalne piękno krajobrazowe.

W samym Siemiątkowie znajduje się wybudowany w 1974 r. 1,5 ha park wraz ze zbiornikiem wodnym. W środku parku znajduje się duży ważący ponad 40 ton kamień stanowiący okaz przyrodniczy.