hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Siemiątkowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół w Siemiątkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Charakterystyka Gminy Siemiątkowo, powiat żuromiński, woj. mazowieckie

Jest gminą typowo rolniczą o stosunkowo słabych glebach.  Duży udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych (ponad 33%) powoduje, że większość gospodarstw towarowych  zajmuje się produkcją mleka.              

Przez północna cześć gminy przepływa rzeka Wkra. Teren gminy jest bardzo czysty pod względem ekologicznym. Stosunkowo duża powierzchnia lasów (ponad 2100 ha) oraz uksztaltowanie terenu tworzy zwłaszcza w dorzeczu rzeki Wkry niepowtarzalne piękno krajobrazowe.

W samym Siemiątkowie znajduje się wybudowany w 1974 r. 1,5 ha park wraz ze zbiornikiem wodnym. W środku parku znajduje się duży ważący ponad 40 ton kamień stanowiący okaz przyrodniczy.