240840 thumb

Grant „Cyfrowa Gmina” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt „Cyfrowa Gmina”: Umowa o powierzenie grantu w wysokości ponad 102 tys. zł podpisana!

12 kwietnia 2022 r. Gmina Siemiątkowo zawarła Umowę o powierzenie grantu o numerze 4638/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 102 780 zł.

Celem Konkursu Grantowego jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Środki otrzymane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina Siemiątkowo przeznaczy na:

  • modernizację i uzupełnienie niedoborów w sprzęcie informatycznym urzędu a także zabezpieczeń systemów informatycznych poprzez zakup stacji roboczych, laptopów i skanera wraz z wyminą urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Gminy Siemiątkowo,
  • zakup programów do obsługi stołówki szkolnej na potrzeby Zespołu Szkół w Siemiątkowie,
  • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Siemiątkowo.

Kwota grantu jest w 100 procentach współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Wójt

/-/ mgr Piotr Kostrzewski