baner ue

Gmina Siemiątkowo brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 http://www.geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html#oppron