Obraz1

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rozbudowa dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie – Stare Budy Osieckie – Nowe Budy Osieckie

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje rozbudowę ciągu dróg gminnych Pijawnia – Budy Koziebrodzkie – Stare Budy Osieckie – Nowe Budy Osieckie składających się    z dwóch odcinków – pierwszy od km 0+000,00 do km 2+794,00 i drugi od km 0+000,00 do km 3+270,00 w obrębach ewidencyjnych Budy Koziebrodzkie, Budy Osieckie Stare i Budy Osieckie Nowe w gminie Siemiątkowo. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych w części drogowej, wykonanie robot ziemnych, przebudowę przepustów, podbudowę z kruszywa naturalnego, konstrukcję jezdni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego oraz usunięcie kolizji energetycznej.

Dofinansowanie: 1 928 136,19 zł
Całkowita wartość: 2 029 617,04 zł