MPZP Krzeczanowo

MPZP Krzeczanowo - LEGENDA

UCHWAŁA NR XXXV.224.2022 RADY GMINY SIEMIĄTKOWO z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krzeczanowo

Uchwała nr XLI.266.2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krzeczanowo