Zrzut ekranu 2023 04 03 192645

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano budowę 3 dróg wewnętrznych: ul. Koszykowej, ul. Kalinowej i ul. Sportowej w Siemiątkowie wraz z budową oświetlenia hybrydowego. Planowane efekty operacji to zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym równie ruchu pieszego.

Całkowity koszt operacji wynosi 1 871 343,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 190 735 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.