Uzasadnienie symboli herbu

 Przez wiele wieków ród właścicieli Siemiątkowa – Koziebrodzkich, definiował nazwę obecnej siedziby gminy. Wielu przedstawicieli tego rodu piastowało wysokie stanowiska publiczne, przynosząc chwałę miejscowości. Stąd za wysoce uprawnione jest odwołanie się w dzisiejszym herbie gminy do ich rodowego godła – Jastrzębiec. Herb ten przez wieki występował w odmianach kolorystycznych: złotej  podkowy i  srebrnego krzyża, lub różnych tych barw podkowy i krzyża równocześnie. Tłem herbu najczęściej był błękit, ale zdarzały się w źródłach tła srebrne lub czerwone.

W projektowanych wzorach herbu przyjęto na błękitnym polu złotą podkowę i srebrny, nie zaćwieczony krzyżyk pośrodku.

Powiat Żuromiński to ziemia rolnicza – czego symbolem jest godło powiatu. Takie samo nawiązanie do uprawy roli stanowiła dyspozycja radnych. Do godła gminy wprowadzono więc stylizowane kwiaty rumianku – pospolitego kwiatu polnego, który zdobi pola uprawne a jako zioło leczy. Przez lata po wojnie wraz z innymi ziołami rumianek był na terenie gminy powszechnie pozyskiwany.

Rumianek ma utrwalone znaczenie symboliczne. Symbolizuje wrażliwą na codzienne piękno duszę mieszkańców, rozmiłowanych w ziemi, której uprawa od wieków dawała podstawy ich dobrobytu i powód dumy. Rumianek – jedno z najstarszych ziół, szczególny „dar niebios”, o wielu właściwościach zdrowotnych, od wieków symbolizuje zbawienie, optymizm i skromność – piękne motto mieszkańców tej ziemi. 

Wzór i opis herbu gminy

Herb gminy jest adaptacją herbu rodowego rodziny Koziebrodzkich – Jastrzębiec ze srebrną podkową i złotym krzyżykiem pośrodku, na błękitnej tarczy herbowej wg gotyckiego wzoru.. Nad podkową, niczym gwiazdy błyszczą trzy kwiaty rumianku, rozmieszczone „dwa nad jednym”.

herb

Wzór i opis flagi gminy

Współcześnie wiele samorządów na swoich umieszcza tarczę herbową. Zanika w ten sposób powoli najstarszy zwyczaj, kiedy chorągiew stanowiły same godła, bez obrysu tarczy herbu. Gmina Siemiątkowo w swoim wzorze flagi odwołuje się do tej najstarszej tradycji.

flaga

Flaga w kolorze błękitnym ma proporcje boków 5 : 8. Kwiaty rumianku o średnicy równej 15% dłuższego boku rozmieszczone są symetrycznie względem poziomej osi symetrii, lewy kwiatek odsunięty jest od lewego brzegu flagi o 20% długości boku dłuższego, a dwa pozostałe na tę samą odległość od brzegów dłuższych. Oś pionowa tych kwiatków odsunięta jst od krótszego boku na odległość połowy jego długości. Podkowa o wysokości równej 3/5 krótszego boku umieszczona jest centralnie w lewym umownym kwadracie o bokach utworzonych z krótszego boku flagi.

Kolorystyka herbu i flagi:

Niebieski     R = 1%          G = 147%     B = 222%     A = 255%

Żółty           R = 255%     G = 237%     B = 6%          A = 255%