hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Siemiątkowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół w Siemiątkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

14 lipca 2019r. na stadionie sportowym w Siemiątkowie  odbyły się gminne eliminacje zawodów sportowo – pożarniczych. Udział w eliminacjach wzięły następujące drużyny:

  • Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Krzeczanowa
  • Męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Krzeczanowa
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiątkowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczanowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Gradzanowie Kościelnym

Rywalizacja strażaków dostarczyła wiele emocji, także kibicom dopingującym poszczególne ekipy. Ostatecznie zawody wygrała jednostka OSP z Siemiątkowa. Drugie miejsce zajęło OSP w Krzeczanowie, a trzecie przypadło OSP w Gradzanowie.

Druh Paweł Wernik został wyróżniony i otrzymał dyplom za zajęcie I miejsca w plebiscycie Strażak Mazowsza 2019 w powiecie żuromińskim.

Kolejnym wyróżnieniem mogło się pochwalić OSP w Siemiątkowie za zajęcie I miejsca w plebiscycie na najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu żuromińskiego.

Kliknij poniżej by zobaczyć zdjęcia.

dyplomdyplomydyplomy2Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7Slajd8Slajd9Slajd10Slajd11Slajd12Slajd13Slajd14Slajd15Slajd16Slajd17Slajd18Slajd19Slajd20Slajd21Slajd22Slajd23Slajd24Slajd25Slajd26Slajd27Slajd28Slajd29Slajd30Slajd31Slajd32Slajd33Slajd34Slajd35Slajd36Slajd37Slajd38Slajd39Slajd40Slajd41Slajd42Slajd43Slajd44Slajd45Slajd46Slajd47Slajd48Slajd49Slajd50Slajd51Slajd52Slajd53Slajd54Slajd55Slajd56Slajd57Slajd58Slajd59Slajd60Slajd61Slajd62Slajd63Slajd64Slajd65Slajd66Slajd67Slajd68Slajd69Slajd70Slajd71Slajd72Slajd73Slajd74Slajd75Slajd76Slajd77Slajd78Slajd79Slajd80Slajd81Slajd82Slajd83Slajd84Slajd85Slajd86Slajd87Slajd88Slajd89Slajd90Slajd91Slajd92Slajd93Slajd94Slajd95Slajd96Slajd97Slajd98Slajd99Slajd100Slajd101Slajd102Slajd103Slajd104Slajd105Slajd106Slajd107Slajd108Slajd109Slajd110Slajd111Slajd112Slajd113Slajd114Slajd115Slajd116Slajd117Slajd118Slajd119Slajd120Slajd121Slajd122Slajd123Slajd124Slajd125Slajd126Slajd127Slajd128Slajd129Slajd130Slajd131Slajd132Slajd133Slajd134Slajd135Slajd136Slajd137Slajd138Slajd139Slajd140Slajd141Slajd142Slajd143Slajd144Slajd145Slajd146Slajd147Slajd148Slajd149Slajd150Slajd151Slajd152Slajd153Slajd154Slajd155Slajd156Slajd157Slajd158Slajd159Slajd160Slajd161Slajd162Slajd163Slajd164Slajd165Slajd166Slajd167Slajd168Slajd169Slajd170Slajd171Slajd172Slajd173Slajd174Slajd175Slajd176Slajd177Slajd178Slajd179Slajd180Slajd181Slajd182Slajd183Slajd184Slajd185Slajd186Slajd187Slajd188