hala

Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 120 km od Warszawy. Administracyjnie należy do powiatu Żuromin i jednocześnie graniczy z 3 powiatami, tj. płońskim, sierpeckim i mławskim. Zajmuje powierzchnie 112 km2. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa, a liczba zamieszkującej ludności oscyluje w granicach 4100 osób przy niewielkiej nadwyżce kobiet.

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE SIEMIĄTKOWO 1867-2016

herb

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Siemiątkowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół w Siemiątkowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Uroczystość XVI Dni Siemiątkowa odbyła się w dniach 15 – 16 czerwca 2019. Program imprezy przestawiał się następująco:

Sobota, 15 czerwca 2019 r.

 1. Zbiórka przy Urzędzie Gminy
 2. Uroczyste otwarcie Dni Siemiątkowa przez
 • Przewodniczącą Rady Gminy, Mariannę Dąbrowską
 • Wójta Gminy Siemiątkowo, Piotra Kostrzewskiego
 • Starostę Żuromińskiego, Jerzego Rzymowskiego
 1. Powitanie gości
 2. Program artystyczny zaprezentowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie
 3. Występ Orkiestry Dętej
 4. Degustacja potraw regionalnych
 5. Zawody wędkarskie z nagrodami
 6. Turniej piłki nożnej, który odbył się na hali sportowej
 7. Zabawy i animacje dla dzieci z zespołem Agnes-ART., malowanie twarzy, wesołe miasteczko
 8. Występy zespołów Nastja oraz Mejk
 9. Zabawa taneczna

Niedziela, 16 czerwca 2019 r.

 1. Pokaz Strongmana, konkurencje i zawody z nagrodami dla Pań, Panów oraz dzieci
 2. Zabawy i animacje dla dzieci z zespołem Agnes-ART., malowanie twarzy, wesołe miasteczko
 3. Występ Arka Kopaczewskiego, rozdawanie płyt, zdjęcia i autografy
 4. Zabawa taneczna

Kliknij poniżej by zobaczyć zdjęcia.

Slajd1Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5Slajd6Slajd7Slajd8Slajd9Slajd10Slajd11Slajd12Slajd13Slajd14Slajd15Slajd16Slajd17Slajd18Slajd19Slajd20Slajd21Slajd22Slajd23Slajd24Slajd25Slajd26Slajd27Slajd28Slajd29Slajd30Slajd31Slajd32Slajd33Slajd34Slajd35Slajd36Slajd37Slajd38Slajd39Slajd40Slajd41Slajd42Slajd43Slajd44Slajd45Slajd46Slajd47Slajd48Slajd49Slajd50Slajd51Slajd52Slajd53Slajd54Slajd55Slajd56Slajd57Slajd58Slajd59Slajd60Slajd61Slajd62Slajd63Slajd64Slajd65Slajd66Slajd67Slajd68Slajd69Slajd70Slajd71Slajd72Slajd73Slajd74Slajd75Slajd76Slajd77Slajd78Slajd79Slajd80Slajd81Slajd82Slajd83Slajd84Slajd85Slajd86Slajd87Slajd88Slajd89Slajd90Slajd91Slajd92Slajd93Slajd94Slajd95Slajd96Slajd97Slajd98Slajd99Slajd100Slajd101Slajd102Slajd103Slajd104Slajd105Slajd106Slajd107Slajd108Slajd109Slajd110Slajd111Slajd112Slajd113Slajd114Slajd115Slajd116Slajd117Slajd118Slajd119Slajd120Slajd121Slajd122Slajd123Slajd124Slajd125Slajd126Slajd127Slajd128Slajd129Slajd130Slajd131Slajd132Slajd133Slajd134Slajd135Slajd136Slajd137Slajd138Slajd139Slajd140Slajd141Slajd142Slajd143Slajd144Slajd145Slajd146Slajd147