wfosigw

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemiątkowo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14.000,00 zł